Välj en auktoriserad verkstad!

Varför skall du som kund välja en auktoriserad verkstad.

Välj en auktoriserad verkstad!

Varför skall du som kund välja en auktoriserad verkstad.


Det finns flera skäl till att det är bättre, säkrare och tryggare att låta en auktoriserad verkstad utföra service eller reparationer. För att få vara auktoriserad för ett av våra  bilmärken så kräver biltillverkaren att verkstaden uppfyller en rad krav:

- Verkstaden skall ha rätt utrustning och verktyg
- Verkstadspersonalen skall ha rätt  kompetens och utbildning
- Verkstaden skall använda Originaldelar

Detta kontrolleras varje år av representanter för bilmärket och uppfyller verkstaden inte kraven dras auktorisationen in.

Låt oss punkt för punkt gå igenom de olika argumenten.

Rätt utrustning
- En verkstad som är auktoriserad för Volkswagen/Audi/Skoda/SEAT måste uppfylla alla de krav som Volkswagen/Audi/Skoda/SEAT-fabrikerna ställer.

- Detta innebär att verkstaden skall vara utrustad med av Volkswagen/Audi/Skoda/SEAT godkänd verkstadsutrustning och ha alla specialverktyg som krävs för att utföra samtliga reparationer på bilen.

- Vi har ca 4500 specialverktyg och specialanpassade verkstadsutrustningar, bl a felsökningsutrustning

- Kontrollutrustning, momentnycklar etc kalibreras regelbundet av extern personal

- Felaktiga eller icke specialanpassade verktyg gör att man kan skada viktiga delar som leder till försämrad livslängd och i förlängningen dyrbara skador som dessutom kan äventyra säkerheten. T ex att bända ut en tätning med en skruvmejsel kan innebära att man skadar tätningsytorna. Använder man en speciellt framtagen tätningsurtagare går arbetet snabbare och man riskerar inga skador.
Man kan säkert dra ut tänder med en hovtång men tandläkaren använder  specialverktyg som är speciellt anpassat för detta ingrepp. Vilket nog de flesta är tacksamma för…

Kompetent personal med aktuell utbildning
- Mekaniker samt övrig verkstadspersonal hos den auktoriserade verkstaden skall genomgå den utbildning som tillverkaren kräver samt genomgå prov för att visa att de behärskar sin uppgift i verkstaden.
- Mekaniker hos Volkswagen/Audi/Skoda/SEAT återförsäljare/servicepartner i Sverige genomgår utbildningar som följer en gemensam europastandard. Varje tekniker skall genomföra minst fem utbildningsdagar under ett år. Detta säkerställer att personalen kontinuerligt uppdaterar sina kunskaper och utvecklar sig inom de märken de arbetar med. Dessutom måste varje auktoriserad verkstad ha specialister på varje definierat område som t ex drivlina, chassi och elektronik
- VGS utbildningscentrum har 13 lärare som årligen genomför ca 10,000 utbildningsdagar. Till detta tillkommer ett stort antal distansutbildningar och självstudietimmar.

Det finns fria verkstäder som kallar sig ”oberoende märkesspecialister”. Den som anlitar en sådan verkstad bör fråga dem hur många dagar per år de fortbildar sig för att kunna kalla sig ”specialister”. Bilar idag innehåller mycket komplex teknik och alla åtgärder kräver kunskap. Vi skulle aldrig kalla oss specialister på något annat märke än det vi är auktoriserade för.

Tänk dig själv om du skall ut och flyga med familjen. Vill du då flyga med ett plan som servats av en certifierad mekaniker som är expert på flygplansmodellen ifråga eller med ett plan som servats av en som påstår sig kunna meka med alla flygplan, från dubbeldäckare till JAS Gripen? Välj själv…

Alltid originaldelar från fabrik
- En Volkswagen/Audi/Skoda/SEAT Originaldel är en likadan del som bilen en gång tillverkades av. 

- Originaldelar har perfekt passform vilket betyder att man inte behöver göra tidsödande anpassningar.

- Originaldelar utvecklas kontinuerligt och eventuella förbättringar som införs i produktionen överförs direkt till reservdelarna.

- Vi använder aldrig adaptrar etc för att kunna använda samma del till många olika bilar

- De auktoriserade verkstäderna ger 12 månaders eller 1000 mils garanti på alla reparationer enligt MRFs riktlinjer. På Volkswagen/Audi/Skoda/SEAT originalreservdelar ges dessutom en 24 månaders garanti.

- Denna garanti täcker även följdskador som den skadade reservdelen orsakar. Även om kunden monterat delen själv täcker vår garanti arbetskostnaden att montera den nya delen så kunden slipper göra jobbet själv en gång till

Om man har två guldringar, den ena med svenska kontrollstämplar  och den andra utan stämpel till ungefär samma pris. Vilken väljer man? Ingen kommer ju att se stämpeln men man vet vad det är man köper. Precis som Originaldelar med logotypen på!

Alltid uppdaterad mjukvara
- Alla våra auktoriserade verkstäder stöds av ett flertal datasystem som tillhandahåller reparationsinstruktioner samt mjukvaruuppdateringar, vilket sker on-line och uppdateras varje dag av respektive fabrik.

- Varje bil har en för den modellen speciellt utarbetad serviceplan. Det kan alltså skilja mellan två nästan likadana bilar beroende på motor, växellåda och övrig utrustning. Denna serviceplan ligger on-line och uppdateras kontinuerligt. Om verkstaden inte är uppkopplad mot fabrikens system så kan man inte veta vilka servicepunkter som skall gås igenom vid varje tillfälle. Detta kan leda till problem med bilens säkerhet och livslängd.

- Teknisk support från respektive fabrik finns hela tiden tillgänglig för att vägleda tekniker med problemlösning via dator eller telefon.

- En auktoriserad verkstad kollar alltid om det finns tekniska uppdateringar (aktioner) för kundens bil varje gång bilen är på verkstaden. Detta är mycket viktigt för bilen skall vara säker och ge kunden ett problemfritt ägande.

- När kunden servar och reparerar hos någon av våra auktoriserade verkstäder finns alltid historiken bevarad minst 10 år tillbaka i tiden. Man kan kalla det för en ”patientjournal” som alla auktoriserade verkstäder har tillgång till via ett integrerat datasystem (Goliat). Det är bättre än vad landstingen klarar…

Alla verkstäder, även de fria, kan få tillgång till fabrikernas reparations- och felsökningsinformation mot självkostnadspris. Dock är det såvitt vi kan se ingen av de större konkurrenterna som brytt sig om att koppla upp sig mot denna tjänst. Det innebär att de inte har kännedom om varje servicepunkt för respektive modell. De vet inte heller hur vissa problem åtgärdas eller hur felsökning skall ske på ett korrekt sätt.

Större trygghet och bättre andrahandsvärde
-  Efter genomförd service hos en auktoriserad verkstad förnyas alltid Mobilitetsgarantin eller Vägassistansgarantin (Basservice) utan kostnad. Detta innebär att kunden alltid får hjälp om ett driftstopp inträffar utan kostnad

-  En korrekt ifylld servicebok gör en begagnad bil blir mer lättsåld än en bil där servicestämplar saknas. Detta betonas också i motortidningar, prislistor på begagnat, på Blocket etc Anledningen till detta är att dokumenterad historik ger en indikation på att den tidigare ägaren troligen har hanterat bilen på ett korrekt sätt samt kostat på bilen det underhåll som tillverkaren rekommenderat. Detta sammantaget gör att köparen gör en tryggare affär än om han/hon hade valt en bil utan dokumenterad service.

Det är självklart att en bil med en fullstämplad servicebok från en auktoriserad verkstad är mer värd än en bil med tvivelaktig historia. Har man skött sin bil har man dessutom alltid ett bättre utgångsläge när garantin gått ut och man ev. får problem. Har bilen skötts enligt fabrikens anvisningar, vilket en auktoriserad verkstad alltid följer, har man betydligt större möjligheter att få någon form av hjälp trots att garantin gått ut. Om bilen har servats på annan verkstad kan ju inte generalagent/fabrik följa bilens servicehistorik. Alltså vet man inte hur bilen skötts och om alla tekniska uppdateringar gjorts och alla servicepunkter utförts.

Sammanfattningsvis bör du alltid ställa följande frågor när du jämför oss med en annan verkstad:

- Är den verkstad du jämför med auktoriserad?
- Om inte, hur vet du att de har rätt utbildning och utrustning för din bil?
- Vad använder de för reservdelar? Om de påstår att de använder originaldelar, kan de bevisa detta, t ex med ett intyg från tillverkaren?
- Ger de garanti även på följdskador av defekta reservdelar?
- Får du Mobilitetsgaranti efter genomförd service?

Hjärtligt välkommen till oss på Toveks Bil så hjälper vi dig!