Kvalitet & Miljö

Toveks Hela vägen innebär mer än bara ord för oss. Vi arbetar aktivt mot ständiga förbättringar med kundens bästa i fokus.

Kvalitet & Miljö

Toveks Hela vägen innebär mer än bara ord för oss. Vi arbetar aktivt mot ständiga förbättringar med kundens bästa i fokus.

Med vår vision och värdegrund som bas har vi byggt upp vårt kvalitetssystem.

Kvalitet

Vi arbetar efter ett formellt kvalitetssystem som uppfyller kraven för ISO9001:2015. Inom Toveks Bil certifieras vi här genom vår generalagent Svenska Volkswagen AB:s årliga partnerrevisioner.

Toveks Bil genomför också oanmälda stickprovskontroller på våra verkstads- och servicearbeten. Detta för att säkerställa en så hög kvalité som möjligt.

Avseende våra processer utför vi också regelbundna internrevisioner.

I vår strävan att ständigt utvecklas arbetar vi aktivt med att få in våra kunders synpunkter, bland annat genom kundundersökningar - där slumpmässigt utvalda kunder blir uppringda och intervjuade. Vi analyserar sedan det resultat som vi får och utarbetar handlingsplaner på svaga punkter.

Vi noterar dessutom alla kundsynpunkter, positiva som negativa, och analyserar dem i syfte att kunna bemöta kunderna ännu lite bättre nästa gång. Även här söker vi efter systematiska brister och utarbetar handlingsplaner för att komma tillrätta med dessa.

Du som kund kan även lämna feedback till oss via hemsidan. Vi är oerhört tacksamma för all input vi kan få och lovar att göra allt vi kan för att utveckla oss mot världens bästa bilfirma - Hela vägen.
 
 

Miljö

Miljöfrågor är viktiga för oss - både vad gäller de bilar vi saluför och våra interna processer. Just därför känns det tryggt att ha ett av marknadens bredaste utbud av miljöbilar. I våra bilsökningar kan du välja att söka särskilt på miljöklassade fordon.

Vi tänker också på miljön såväl i våra val av leverantörer och inköp som i våra processer. Vår bransch har naturligt en stor miljöpåverkan och vår strävan är att genom ett medvetet val av rätt produkter och en hög grad av återanvändning / återvinning minska denna. Vi jobbar också aktivt på att minska vår energiförbrukning och se över vår kemikalieanvändning. Inom dessa områden bedriver vi ett antal projekt.
 

Hela vägen

Vår vision Hela vägen yttrar sig i vårt kvalitets- och miljöarbete genom att vi hela tiden tänker ett steg till - Vad händer när ärendet lämnat mina händer? - Vad är problemet? - Vem är ansvarig? När ska det vara klart? Hur följer vi upp att det faktiskt blivit gjort?

Allt för att våra kunder skall kunna känna sig säkra på att vi är den bästa partnern på att tillgodose behoven i alla typer av bilinnehav.

 

 

 

 

    Inga artiklar hittades